Jurisprudenta mediere inselaciune

Înselaciunea (art.244 NCP)Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX 

R O M Â N I A 

JUDECĂTORIA SECTORULUI III BUCUREȘTI-SECTIA PENALA 

SENTINTA PENALA NR.–

Ședința publică de la  —.2019 

Instanța constituită din : 

JUDECĂTOR – D____ M______ 

GREFIER – I___ A__ D____ 

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București a fost reprezentat de procuror P______ M_________. 

        Pe rol soluționarea cauzei penale de față, privind pe inculpatul  C_______ V_____ trimis în judecată in stare de libertate , prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București nr. –/2013  din  —.2018,  sub aspectul săvârșirii in stare de recidiva postcondamnatorie  a unei infracțiuni de înșelăciune prev.de art.244 alin 1, si 2 C.pen cu aplicarea art. 41 alin 1 C.pen si art.5 C.pen 

La apelul nominal făcut în ședința publică  a raspuns pentru inculpatul C_______ V_____,aparator ales A________ A____ I_____ cu imputernicire avocatiala depusa la dosar  si din partea partii civile _______________-consilier j uridic E____ Z_____. 

           Procedura de citare este l____ îndeplinită. 

S-a făcut referatul cauzei după care: 

Instanța, constatând  că la dosarul cauzei s-a depus acordul de mediere încheiat ________________________________ si partea civila _______________ acorda cuvantul in dezbaterea cauzei 

Reprezentanta Ministerului Public având cuvântul solicita , fata de  faptul că ________________________ civila s-a încheiat acordul de mediere cu privire la infracțiunea de inselaciune in temeiul art.396/alin 6 C.p .p rap.la art.16 lit g C.p.p încetarea procesului penal. 

         Consilierul Juridic al _______________ avand cuvantul arata ca este de acord cu incetarea procesului penal 

           Aparatorul ales al inculpatului avand cuvantul, solicita instantei fata de acordul de mediere incheiat ________________________________ penal. 

INSTANȚA 

Deliberând asupra cauzei penale de fata, retine următoarele: 

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București nr. –/2013 din  –2018  inculpatul C_______ V_____ a fost trimis în judecată prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București nr. –/2013 din  –.2018 pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p.p., cu aplic. art. 41 alin. 1 C.p.p. și art. 5 C.pen. 

          Fapta reținută în sarcina inculpatului constă în următoarele: în cursul lunii septembrie 2010, folosindu-se de numele mincinos ,,D____ A_____’’ și de calitatea mincinoasă de director general în cadrul _________________________ SRL, folosind o fotocopie falsificată a unei cărți de identitate și o fotocopie a actului constitutiv al _________________________ SRL,  inculpatul a indus în eroare pe numitul S_______ N___, în calitate de r___________ al persoanei vătămate _______________, prin prezentarea ca adevărat a faptului mincinos că dorește să desfășoare relații comerciale și că își va executa obligațiile de plată și furnizare produse, în data de –2010 a comandat de la persoana vătămată cantitatea de —– și cantitatea de —-, lăsând cu titlu de plată biletul la ordin RZ–xxxxxxx, nedatat, în valoare de — lei,  care la data de —.2010 a fost refuzat parțial la plată, iar în data de –2010, după ce anterior în cursul lunii septembrie 2018 indusese în eroare persoana vătămată cu privire la posibilitatea livrării către aceasta a unor aparate electrice, a primit de la persoana vătămată suma de — lei pentru achiziționarea pentru livrare a unui număr de —, bunuri ce nu au mai fost livrate,, producând persoanei vătămate o pagubă totală de — lei. 

Organele de urmărire penală au reținut situația de fapt în urma administrării următoarelor mijloace de probă:  declarații S______ N___, în calitate de r___________ al persoanei vătămate, proces-verbal de recunoaștere de pe planșa fotografică efectuată de numitul S______ N___ și planșa fotografică aferentă, declarație martor S______ N___, proces-verbal de recunoaștere de pe planșa fotografică efectuată de S______  N___ și plasa fotografică aferentă, declarație martor M____ M_____, proces-verbal ridicare probe de scris și semnătura de la martorul M____ M_____, procese-verbale de recunoașteri de pe planșa fotografică efectuate de martorul M____ M_____ și planșe fotografice aferente, proces-verbal din data de –.2017 privind recunoașterea de către M____ M_____ a persoanei din fotografia cărții de identitate folosite de inculpat la inducerea în eroare a persoanei vătămate și planșa fotografică aferentă, declarație martor F_______ R_____ L_______, proces-verbal de ridicare probe de scris și semnătura de la martora F_______ R_____ L_______, declarație martor I____ L______, proces-verbal de recunoaștere din planșa fotografică efectuată de martora I____ L______ și planșa fotografică  aferentă,  declarație  martor P_________  R_____,  proces-verbal  de recunoaștere de pe planșa fotografică efectuată de martora P_________ R_____ și planșa fotografică aferentă, declarație martor N______ I__, declarație martor C____ V_____, declarație olografă D____ A_____, proces-verbal de ridicare probe de scris si semnătura de la D____ A_____, adresa nr. –/2017 emisă de Primăria Sector 5-Direcția Evidența Populației, adresa nr. –/2017 emisă de Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple București, adresa nr. –/2017 emisă de Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple G_____, adresa nr. –/2017 emisă de SPCLEP T_____, adresa S_______ SRL nr. xxxxxxxxxxxxx17, factura fiscală ________ nr. xxxxxxxxxxxxxx/–.2010, adresa — SRL nr. –/2017, factura fiscală _________, nr. –/2010, factura fiscală _________, nr. –/2010, adresa — SRL nr. –/2017,

      Prin încheierea de ședință din data de 02.08.2019, judecătorul de cameră preliminară în temeiul art. 346 alin. 1 C . pr. pen. a constatat legalitatea sesizării instanței dispunând începerea judecății. 

La data de –/2019 a fost depus în original acordul de mediere din data de –/2019, în cadrul Biroului de mediator  — încheiat de  inculpatul    — cu persoana vătămată —

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele: 

Potrivit dispozițiilor art. 67 din legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, încheierea unui acord de mediere constituie o cauză sui generis care înlătură răspunderea penală. 

Potrivit dispozițiilor legii 192/2006 rap la art. 23 CPP încheierea acordului de mediere poate interveni în tot cursul procesului penal până la citirea actului de sesizare al instanței, astfel cum s-a statuat prin Decizia nr. 397/2016 a Curții Constituționale. 

Astfel, se observă că  între inculpatul   C_______ V_____ și persoana vătămată  ________________ a fost încheiat Acordul de mediere din data de –/2-19 , în cadrul Biroului de mediator   — astfel cum a fost depus la dosarul instanței. 

Acordul de mediere a intervenit și a fost depus la instanță înainte de momentul citirii actului de sesizare. 

Se observă că acordul de mediere corespunde cerințelor legale, iar în cuprinsul acestuia părțile arată că doresc stingerea litigiului născut între ele. 

Prin urmare, instanța constatând că în cauză s-a invit un impediment în exercitarea în continuare a acțiunii penale reprezentat de art. 16 al 1 lit. g CPP, va dispune încetarea procesului penal, urmare a încheierii unui acord de mediere între părți. 

În baza art 275 al 1 pct 2 lit c C pr pen obligă pe  inculpatul  C_______ V_____ la plata  sumei de — lei cu titlul de cheltuieli judiciare către stat ( dintre care suma de — lei o reprezintă cheltuielile stabilite pe parcursul urmăririi penale). 

PENTRU ACESTE MOTIVE 

IN NUMELE LEGII, 

    HOTĂRĂȘTE: 

În baza art. 396 alin. (1), (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. g C. proc. pen. rap la art 244 al 1 și 2 C pen  cu aplic art 41 al 1 C pen și art 5 C pen încetează procesul penal având ca obiect săvârșirea de către inculpatul C_______ V_____ fiul lui C______ și A________, născut la data de –/1969 în orașul — jud –, cetățean român, domiciliat în ________________, CNP xxxxxxxxxxxx a infracțiunii de înșelăciune în dauna persoanei vătămate _______________ , constatând că între inculpat și persoana vătămată _______________ a fost încheiat Acordul de mediere nr. — din data de –, în cadrul Biroului de mediator —

În baza art 275 al 1 pct 2 lit c C pr pen obligă pe  inculpatul  C_______ V_____ la plata  sumei de — lei cu titlul de cheltuieli judiciare către stat ( dintre care suma de — lei o reprezintă cheltuielile stabilite pe parcursul urmăririi penale). 

Cu drept de apel în termen  de 10 zile de la comunicarea minutei. 

Pronunțată în ședință publică, astăzi, –2019.  sursa: www.rolii.ro

MEDIEREA – POSIBILA PENTRU ORICE INFRACTIUNE. RENUNTAREA LA U.P.

Medierea este posibila pentru marea majoritate a infractiunilor din codul penal, acordul de mediere nefiind limitat doar la repararea prejudiciului. In afara de retragerea plangerii prealabile care opereaza pentru infractiunile unde este stipulata expres, exista si posibilitatea renuntarii la urmarirea penala, atunci cand exista un acord de mediere. In conditiile continute de art 318 CPP, procurorul poate renunta la urmarirea penala, stabilind prin ordonanta un termen intre 6 luni – 9 luni, in care inculpatul trebuie sa isi indeplinesca obligatiile asumate in acordul de mediere.

Cod penal Art. 318 – Renuntarea la urmărirea penala

(1) In cazul infractiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa inchisorii de cel mult 7 ani, procurorul poate renunţa la urmarirea penala cand, in raport cu continutul faptei, cu modul si mijloacele de savarsire, cu scopul urmarit si cu imprejurarile concrete de savarsire, cu urmarile produse sau care s-ar fi putut produce prin savarsirea infractiunii, constata ca nu exista un interes public in urmărirea acesteia.

(2) Cand autorul faptei este cunoscut, la aprecierea interesului public sunt avute in vedere si persoana suspectului sau a inculpatului, conduita avuta anterior savarsirii infractiunii si eforturile depuse pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii.

(3) Procurorul poate dispune, dupa consultarea suspectului sau a inculpatului, ca acesta sa indeplineasca una sau mai multe dintre urmatoarele obligatii:

  1. a) sa inlature consecintele faptei penale sau sa repare paguba produsa ori sa convina cu partea civila o modalitate de reparare a acesteia;
  2. b) sa ceara public scuze persoanei vatamate;
  3. c) sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii, pe o perioada cuprinsa intre 30 si 60 de zile, in afara de cazul in care, din cauza starii de sanatate, persoana nu poate presta aceasta munca;
  4. d) sa frecventeze un program de consiliere.

(4) In cazul in care procurorul dispune ca suspectul sau inculpatul sa indeplineasca obligatiile prevazute la alin. (3), stabileste prin ordonanta termenul pana la care acestea urmeaza a fi indeplinite, care nu poate fi mai mare de 6 luni sau de 9 luni pentru obligatii asumate prin acord de mediere incheiat cu partea civila si care curge de la comunicarea ordonantei.

(5) Ordonanta de renuntare la urmarire cuprinde, dupa caz, mentiunile prevazute la art. 286 alin. (2), precum si dispozitii privind masurile dispuse conform alin. (3) din prezentul articol si art. 315 alin. (2)-^(4), termenul pană la care trebuie indeplinite obligatiile prevazute la alin. (3) din prezentul articol si sanctiunea nedepunerii dovezilor la procuror, precum si cheltuielile judiciare.

(6) In cazul neindeplinirii cu rea-credinta a obligatiilor in termenul prevazut la alin. (4), procurorul revoca ordonanta. Sarcina de a face dovada indeplinirii obligatiilor sau prezentarea motivelor de neindeplinire a acestora revine suspectului ori inculpatului. O noua renuntare la urmarirea penala in aceeasi cauza nu mai este posibila.

(7) Ordonanta prin care s-a dispus renuntarea la urmarirea penala se comunica in copie persoanei care a facut sesizarea, suspectului, inculpatului sau, dupa caz, altor persoane interesate.

Conform art.16 CPP, exista 3 modalitati (institutii) prin care poate fi impiedicata punerea in miscare a actiunii penale ori exercitarea acesteia, si anume:

  1. retragerea plangerii prealabile (pana la citirea rechizitoriului in instanta)
  2. impacarea
  3. acordul de mediere

 

Cum va poate ajuta procedura de mediere in

situatia particulara in care va aflati

– LINK-

INFRACTIUNEA DE LOVIRE SI MEDIEREA ACESTEIA – art. 193 COD PENAL

Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii
Art. 193
Lovirea sau alte violenţe
(1) Lovirea sau orice acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unei persoane, a cărei gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 de zile, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă.
(3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

mediere penala lovire

Infractiunea de lovire poate fi mediata atat in faza de cercetare judiciara penala cat si in faza incipienta procesului penal – camera preliminara si in aceea de incepere a procesului penal, pe tot parcursul procesului penal atat pe durata fondului cat si a apelului, pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive (decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 397/2016, raportata la art. 67 alin. 2 din legea nr. 192/2006, coroborat cu art. 158 alin. 1 cod penal).

Cercetat de loviri sau alte violente art.193 alin.1 se poate incepe medierea?

Da, medierea poate fi initiata in faza incipienta de cercetare penala iar efectele solutionarii prin mediere a conflictului privind fapta de lovire sunt acelea de clasare a a dosarului penal.

 

PENTRU MAI MULTE INFORMATII PRIVIND MEDIEREA DOSARULUI DVS. PRIVIND INFRACTIUNEA DE LOVIRE SAU ALTE VIOLENTE

apasati click — AICI—

INFRACTIUNI MEDIABILE / IMPACAREA PARTILOR

Infractiuni pentru care acordul de mediere – similar impacarii partilor – inlatura raspunderea penala:

Violenta in familie (art. 199 alin. 2 Cod penal)

Furtul (art. 228 Cod penal)

Furtul calificat (art. 229alin. (1), alin. (2) lit. b) şi c) Cod penal)

Furtul in scop de folosinta (art. 230 Cod penal)

Insusirea bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor (art. 243 Cod penal)

Inselaciunea (art. 244 Cod penal)

Inselaciunea privind asigurarile ( art. 245 Cod penal).

Cum va poate ajuta procedura de mediere in

situatia particulara in care va aflati

– LINK-

INFRACTIUNI MEDIABILE / RETRAGERE PLANGERE PENALA

Infractiuni pentru care acordul de mediere (similar retragerii plangerii penale) inlatura raspunderea penala:

Lovirea sau alte violente (art. 193 Cod penal act de violenta cauzator de suferinte fizice, cu ingrijiri medicale 0-90 zile )

Vatamarea corporala din culpa (art. 196 Cod penal – lovire sau alte violente sau vatamare corporala savarsite din culpa )

Amenintarea (art. 206 Cod penal – amenintarea cu o actiune care provoaca stare de temere)

Hartuirea (art. 208 Cod penal – urmarirea repetata a unei persoane, careia i se creeaza o stare de temere, sau abuzul de comunicare – apel telefonic, email etc. – care cereaza o temere destinatarului comunicarii)

Violul in forma simpla (art. 218, alin. 1 si 2 Cod penal – act sexual fortat, sau tentativa acestuia, savarsit de un singur faptuitor, fara vatamari corporale, fara scopuri pornografice si asupra unei persoane care nu este ruda sau in ingrijirea faptuitorului; orice alt caz, considerat de lege ca forma agravanta, nu face obiectul medierii)

Agresiunea sexuala in forma simpla (art. 219, alin. 1 Cod penal – similar violului in forma simpla, dar privind orice act de natura sexuala neprevazut de lege ca viol)

Hartuirea sexuala (art. 223 Cod penal – pretinderea repetata de favoruri sexuale in cadrul unei relatii de munca sau similare, avand ca efect intimidarea sau umilirea victimei)

Violarea de domiciliu (art. 224 Cod penal patrunderea fara drept in imobil, fara consimtamantul utilizatorului sau, sau refuzul de a parasi imobilul la cererea sa)

Violarea sediului profesional (art. 225 Cod penal – similar cu violarea de domiciliu, in cazul in care imobilul este sediul unei persoane juridice sau sediul profesional al unei persoane fizice)

Violarea vietii private (art. 226 Cod penal – inregistrarea fara drept a imaginilor si sunetelor unei persoane aflata intr-un spatiu care tine de ea, si/sau aducerea lor la cunostinta altor persoane, fara drept; fapta are unele exceptii si limitari stablite de lege in acelasi articol)

Divulgarea secretului profesional (art. 227 Cod penal – divulgarea fara drept, cu efecte de prejudiciu, de informatii despre o persoana, despre care s-a luat cunostinta in virtutea profesiei sau functiei care obliga la confidentialitate)

Furtul (art. 228 Cod penal)

Furtul calificat (art. 229 Cod penal)

Furtul in scop de folosinta ( art. 230 Cod penal) sau tentativa lor (art.232 Cod penal), savarsite de un minor in paguba tutorelui sau de catre persoana gazduita sau cu care se locuieste, in paguba persoanei vatamate

Abuzul de incredere (art. 238 Cod penal – insusirea/dispunerea/folosirea pe nedrept a unui bun mobil de catre cel caruia i-a fost incredintat, sau refuzul de a il restitui)

Abuzul de incredere prin fraudarea creditorilor (art. 239 Cod penal – instrainarea/ascunderea/deterioarea/distrugerea de parti din patrimoniul propriu sau tentativa acestora, sau invocarea de acte/datorii fictive, sau tentativa acestora, in scopul fraudarii creditorilor, sau achizitia de bunuri/servicii in paguba creditorilor)

Bancruta simpla (art. 240 Cod penal – intarzierea cu mai mult de 6 luni a depunerii cererii de deschidere a procedurii insolventei)

Bancruta frauduloasa (art. 241 Cod penal – falsuri/sustrageri/distrugeri in documentele contabile si financiare, in frauda creditorului, sau instrainarea unor active, in caz de insolventa a creditorului; se pedepseste si tentativa)

Gestiunea frauduloasa (art. 242 Cod penal – pricinuirea, de catre persoana care are grija administrarii/conservarii, de pagube unei persoane cu ocazia administrarii/conservarii bunurilor)

Distrugerea in forma simpla si prima forma agravanta (art. 253, alin. 1 si 2 Cod penal – distrugerea/degradare/aducerea in stare de neintrebuintare/impiedicarea luarii de conservare-salvare/inlaturarea masurilor de conservare-salvare a unui bun apartinand altuia; distrugerea unui inscris sub semnatura privata, producand o paguba; medierea nu este posibila pentru distrugeri de bunuri din patrimoniul cultural su pentru distrugeri prin incendiere/explozie, cu sau fara victime)

Tulburarea de posesie (art. 256 Cod penal – ocuparea integrala sau partiala fara drept, prin violenta/amenintare/desfiintarea semnelor de hotar, a unui imobil – casa, apartament, teren etc. – aflat in posesia altuia)

Asistenta si reprezentarea neloiala ( art. 284 Cod penal – intelegerea in scopul vatamarii sau vatamarea intereselor clientului/persoanei reprezentate de catre avocat/reprezentant prin intelegerea frauduloasa a acestuia cu o persoana cu interese contrare, in proceduri judiciare sau notariale)

Nerespectarea unei hotarari judecatoresti in litigii de munca, pensii si folosinta unui imobil (art. 287, alin. 1, lit. d), e), f), g) Cod penal– neexecutarea unei hotarari judecatoresti pentru reintegrarea in munca/plata salariilor, nerespectarea unei hotarari judecatoresti privind pensiile, impiedicarea folosirii unui imobil detinut in baza unei hotarari judecatoresti)

Violarea secretului corespondentei scrise (art. 302 alin. 1 Cod penal – deschiderea/sustragerea/distrugerea/retinerea fara drept a corespondentei adresate altuia, si/sau divulgarea fara drept a continutului ei, cu unele exceptii prevazute de lege la art. 302, alin.5; corespondenta prin mijloace electronice sau convorbirile telefonice sau prin alte medii sunt incadrate in alte categorii, pentru care fapta de violare a secretului nu mai este mediabila )

Abandonul de familie (art. 378 Cod penal – parasirea/alungarea/lasarea fara ajutor, neindeplinirea cu rea-credinta a obligatiei de intretinere, neplata cu rea-credinta timp de 3 luni a pensiei de intretinere, neexcutarea cu rea-credinta a unor prestatii de intretinere)

Nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului (art. 379 Cod penal – retinerea copilului minor de catre un parinte, fara consimtamantul celuilalt parinte, sau impiedicarea repetata a legaturilor personale ale unui parinte cu minorul)

Impiedicarea exercitarii libertatii religioase (art. 381 Cod penal – impiedicarea/tulburarea unui ritual religios legal, obligarea unei persoane sa participe la acte religioase sau fortarea unei persoane sa indeplineasca un act religios interzis de cultul caruia apartine).

Infractiunile mentionate anterior se pun in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

 

Cum va poate ajuta procedura de mediere in

situatia particulara in care va aflati

– LINK-

PRINCIPIUL DISPONIBILITATII SI PRINCIPIUL OFICIALITATII IN PROCESUL PENAL

Principiul oficialitatii

Principiu potrivit caruia activitatea procesuala se desfasoara in mod obligatoriu si din oficiu, independent de vointa partilor, in afara de cazul cand legea penala dispune altfel. Organele judiciare au ca obligatie de serviciu efectuarea investigatiilor pentru descoperirea infractiunilor si a infractorilor si luarea masurilor necesare pentru tragerea lor la răspundere penala, indiferent de vointa partilor.

Principiul disponibilitatii

Pentru anumite infractiuni care sunt considerate a prezinta un grad mai scazut de pericol social, punerea in miscare a actiunii penale este conditionata de manifestarea de vointa a persoanei vatamate, exprimata prin plangerea penala prealabila. In cazul acestor infractiuni, expres si limitativ prevazute de lege, actiunea penala se pune în miscare numai ca urmare a vointei persoanei vata­mate. Ea este cea care apreciaza oportunitatea declansarii procedurilor oficiale de tragere la raspundere penala a celui care i-a produs o vatamare.

 

In cazul ajungerii la o intelegere prin impacare sau Acord de mediere

*impacarea opereaza in personam, înlaturand raspunderea penala numai cu privire la suspectul/inculpatul cu care persoana vatamata s-a impacat sau a incheiat un Acord de mediere.

In cazul retragerii plangerii prealabile

*retragerea plangerii prealabile opereaza in rem si produce efecte fata de toti participantii.

Mai multe informatii despre plangerea penala puteti citi aici

Mai multe informatii despre medierea dosarului penal puteti citi aici

 

Cum va poate ajuta procedura de mediere in

situatia particulara in care va aflati

– LINK-