Acord de mediere inselaciune. Jurisprudenta

Înselaciunea (art.244 NCP)Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI

R O M Â N I A  JUDECĂTORIA SECTORUL 1 BUCUREȘTI 

SENTINȚA PENALĂ NR. — Ședința   publică de la — 2019 

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpații Ș_____ C______-L_____, trimis în judecată sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 244 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. penal, V_____ V___, trimis în judecată sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 244 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. penal și D____ C____-Ș________, trimis în judecată sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 244 alin. 1 C. pen., în contradictoriu cu persoana vătămată C_____ S_____.

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de — 2019 și au fost consemnate în încheierea din aceeași dată care face parte integrantă din prezenta sentință când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a fixat data pronunțării la — .20 19, când a hotărât următoarele:

INSTANȚA  Deliberând asupra cauzei penale de față, constată următoarele: 

Prin rechizitoriul nr. xxxxx/P/2018 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, emis la data de –2018 de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, înregistrat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București la data de –.2018, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților Ș_____ C______-L_____ și V_____ V___, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 244 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. penal și D____ C____-Ș________, sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 244 alin. 1 C. pen.

În fapt, în actul de sesizare a instanței s-a reținut că la data –.2018, în jurul orei 22.45, în timp ce se aflau în zona B______, respectiv pe ____________________. 177, Sector 1, cei trei inculpați de mai sus au indus-o în eroare pe persoana vătămată C_____ S_____ cu privire la faptul că îi vor vinde o cantitate de marijuana pentru suma de 2.750 lei, determinând-o în această modalitate să le remită suma de 2.750 lei, fără a-i preda în schimb produsul promis, ci înmându-i o pungă ce conținea un cartof învelit în staniol.

În faza de urmărire penală au fost administrate următoarele mijloace de probă: proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante; planșe foto ce fixează semnalmentele și obiectele de vestimentație ale inculpaților la momentul depistării; declarație persoană vătămată C_____ S_____; declarație martor C_____ E_____; declarații de inculpat/suspect ale numiților D____ C____-Ș________, Ș_____ C______-L_____ și V_____ V___; proces-verbal de restituire către persoana vătămată a sumei de bani ridicată de la inc. Ș_____ C______-L_____.

Prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din data de –2019 s-au constatat legalitatea sesizării instanței, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală și s-a dispus începerea judecății.

Analizând actele și lucrările dosarului reține următoarele: 

Inculpații Ș_____ C______-L_____ și V_____ V___ au încheiat acordul de  mediere nr. –.2019 cu partea civilă  C_____ S_____ cu privire la latura penală (f. 2, dos XXXXXXXXXXXXXX/a1.2).

D e asemenea, inculpatul D____ C____-Ș________ a încheiat acordul de  mediere din data de –2019 cu partea civilă  C_____ S_____ cu privire la latura penală (f. 142 di).

Conform art. 159. C.pen., împăcarea poate interveni în cazul în care punerea în mișcare a acțiunii penale s-a făcut din oficiu, dacă legea o prevede în mod expres.  Împăcarea înlătură răspunderea penală și stinge acțiunea civilă.  

Potrivit dispozițiilor art. 244 C.pen.:

   (1) Inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust și dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.  

   (2) Înșelăciunea săvârșită prin folosirea de nume sau calități mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. Dacă mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni.  

   (3) Împăcarea înlătură răspunderea penală. 

Potrivit art. 16 alin.1 lit. g C.proc.prn. „ acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare, iar când a fost pusă în mișcare nu mai poate fi exercitată dacă a fost retrasă plângerea prealabilă, în cazul infracțiunilor pentru care retragerea acesteia înlătură răspunderea penală, a intervenit împăcarea ori a fost încheiat un acord de mediere în condițiile legii ”.

În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. g C.proc.pen. va dispune încetarea procesului penal față de inculpații Ș_____ C______-L_____, fiul lui M_____ și D____, născut la data de — în mun. București, domiciliat în București, ___________________ nr. 71, Sector 1, CNP:xxxxxxxxxxxxx, posesor CI ________ nr. xxxxxx, recidivist, trimis în judecată sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 244 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. penal, V_____ V___, fiul lui Ș_____ și J___, născut la data de 19.06.1995 în București, domiciliat în București, ____________________. 115-117, ____________, _____________, Sector 1, CNP: xxxxxxxxxxxx, posesor CI ________ nr. xxxxxx, recidivist, trimis în judecată sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 244 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. penal și D____ C____-Ș________, fiul lui M_____ și S___, născut la data de — în București, domiciliat în București, ____________________ D______ D_____ nr. 127, Sector 1, posesor CI ________ nr. xxxxxx, CNP:xxxxxxxxxxxxx, necunoscut cu antecedente penale, trimis în judecată sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 244 alin. 1 C. pen., ca efect al încheierii unor acorduri de mediere cu persoana vătămată, în condițiile legii.

Instanța va lua act că persoana vătămată C_____ S_____ nu s-a constituit parte civilă în procesul penal, prejudiciul fiind acoperit prin restituire.

Va constata că inculpații Ș_____ C______-L_____, V_____ V___ și D____ C____-Ș________ au fost reținuți de la –.2018 la –2018.

În baza art. 241 alin. 1 lit. b C.proc.pen. va constata încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar luată față de inculpatul D____ C____-Ș________.

În baza art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. c C.proc.pen. va obliga inculpații Ș_____ C______-L_____, V_____ V___ și D____ C____-Ș________ la plata sumei de 750 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, în cuantum de 250 lei fiecare.

În temeiul art. 272 alin. 1, 2 C.proc.pen. rap. la art. 275 alin. 6 C.proc.pen., onorariile apărătorilor din oficiu desemnați pentru inculpați, în cuantum de 690 lei fiecare, vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiției și rămân în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,  ÎN NUMELE LEGII   HOTĂRĂȘTE : 

  În baza art. 396 alin. 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. g C.proc.pen. dispune încetarea procesului penal față de inculpații Ș_____ C______-L_____, fiul lui M_____ și D____, născut la data de — în mun. București, domiciliat în București, ___________________ nr. 71, Sector 1, CNP:xxxxxxxxxxxxx, posesor CI ________ nr. xxxxxx, recidivist, trimis în judecată sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 244 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. penal, V_____ V___, fiul lui Ș_____ și J___, născut la data de — în București, domiciliat în București, ____________________. 115-117, ____________, _____________, Sector 1, CNP: xxxxxxxxxxxx, posesor CI ________ nr. xxxxxx, recidivist, trimis în judecată sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 244 alin. 1 C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. 1 C. penal și D____ C____-Ș________, fiul lui M_____ și S___, născut la data de 28.12.1997 în București, domiciliat în București, ____________________ D______ D_____ nr. 127, Sector 1, posesor CI ________ nr. xxxxxx, CNP:xxxxxxxxxxxxx, necunoscut cu antecedente penale, trimis în judecată sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de înșelăciune, faptă prev. și ped de art. 244 alin. 1 C. pen., ca efect al încheierii unor acorduri de mediere cu persoana vătămată, în condițiile legii.

Ia act că persoana vătămată C_____ S_____ nu s-a constituit parte civilă în procesul penal, prejudiciul fiind acoperit prin restituire.

Constată că inculpații Ș_____ C______-L_____, V_____ V___ și D____ C____-Ș________ au fost reținuți de la –2018 la –2018.

În baza art. 241 alin. 1 lit. b C.proc.pen. constată încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar luată față de inculpatul D____ C____-Ș________.

În baza art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. c C.proc.pen. obligă inculpații Ș_____ C______-L_____, V_____ V___ și D____ C____-Ș________ la plata sumei de 750 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, în cuantum de 250 lei fiecare.

În temeiul art. 272 alin. 1, 2 C.proc.pen. rap. la art. 275 alin. 6 C.proc.pen., onorariile apărătorilor din oficiu desemnați pentru inculpați, în cuantum de 690 lei fiecare, vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiției și rămân în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, –2019.

PREȘEDINTE GREFIER  sursa: www.rolii.ro

Jurisprudenta mediere inselaciune

Înselaciunea (art.244 NCP)Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX 

R O M Â N I A 

JUDECĂTORIA SECTORULUI III BUCUREȘTI-SECTIA PENALA 

SENTINTA PENALA NR.–

Ședința publică de la  —.2019 

Instanța constituită din : 

JUDECĂTOR – D____ M______ 

GREFIER – I___ A__ D____ 

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București a fost reprezentat de procuror P______ M_________. 

        Pe rol soluționarea cauzei penale de față, privind pe inculpatul  C_______ V_____ trimis în judecată in stare de libertate , prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București nr. –/2013  din  —.2018,  sub aspectul săvârșirii in stare de recidiva postcondamnatorie  a unei infracțiuni de înșelăciune prev.de art.244 alin 1, si 2 C.pen cu aplicarea art. 41 alin 1 C.pen si art.5 C.pen 

La apelul nominal făcut în ședința publică  a raspuns pentru inculpatul C_______ V_____,aparator ales A________ A____ I_____ cu imputernicire avocatiala depusa la dosar  si din partea partii civile _______________-consilier j uridic E____ Z_____. 

           Procedura de citare este l____ îndeplinită. 

S-a făcut referatul cauzei după care: 

Instanța, constatând  că la dosarul cauzei s-a depus acordul de mediere încheiat ________________________________ si partea civila _______________ acorda cuvantul in dezbaterea cauzei 

Reprezentanta Ministerului Public având cuvântul solicita , fata de  faptul că ________________________ civila s-a încheiat acordul de mediere cu privire la infracțiunea de inselaciune in temeiul art.396/alin 6 C.p .p rap.la art.16 lit g C.p.p încetarea procesului penal. 

         Consilierul Juridic al _______________ avand cuvantul arata ca este de acord cu incetarea procesului penal 

           Aparatorul ales al inculpatului avand cuvantul, solicita instantei fata de acordul de mediere incheiat ________________________________ penal. 

INSTANȚA 

Deliberând asupra cauzei penale de fata, retine următoarele: 

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București nr. –/2013 din  –2018  inculpatul C_______ V_____ a fost trimis în judecată prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București nr. –/2013 din  –.2018 pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p.p., cu aplic. art. 41 alin. 1 C.p.p. și art. 5 C.pen. 

          Fapta reținută în sarcina inculpatului constă în următoarele: în cursul lunii septembrie 2010, folosindu-se de numele mincinos ,,D____ A_____’’ și de calitatea mincinoasă de director general în cadrul _________________________ SRL, folosind o fotocopie falsificată a unei cărți de identitate și o fotocopie a actului constitutiv al _________________________ SRL,  inculpatul a indus în eroare pe numitul S_______ N___, în calitate de r___________ al persoanei vătămate _______________, prin prezentarea ca adevărat a faptului mincinos că dorește să desfășoare relații comerciale și că își va executa obligațiile de plată și furnizare produse, în data de –2010 a comandat de la persoana vătămată cantitatea de —– și cantitatea de —-, lăsând cu titlu de plată biletul la ordin RZ–xxxxxxx, nedatat, în valoare de — lei,  care la data de —.2010 a fost refuzat parțial la plată, iar în data de –2010, după ce anterior în cursul lunii septembrie 2018 indusese în eroare persoana vătămată cu privire la posibilitatea livrării către aceasta a unor aparate electrice, a primit de la persoana vătămată suma de — lei pentru achiziționarea pentru livrare a unui număr de —, bunuri ce nu au mai fost livrate,, producând persoanei vătămate o pagubă totală de — lei. 

Organele de urmărire penală au reținut situația de fapt în urma administrării următoarelor mijloace de probă:  declarații S______ N___, în calitate de r___________ al persoanei vătămate, proces-verbal de recunoaștere de pe planșa fotografică efectuată de numitul S______ N___ și planșa fotografică aferentă, declarație martor S______ N___, proces-verbal de recunoaștere de pe planșa fotografică efectuată de S______  N___ și plasa fotografică aferentă, declarație martor M____ M_____, proces-verbal ridicare probe de scris și semnătura de la martorul M____ M_____, procese-verbale de recunoașteri de pe planșa fotografică efectuate de martorul M____ M_____ și planșe fotografice aferente, proces-verbal din data de –.2017 privind recunoașterea de către M____ M_____ a persoanei din fotografia cărții de identitate folosite de inculpat la inducerea în eroare a persoanei vătămate și planșa fotografică aferentă, declarație martor F_______ R_____ L_______, proces-verbal de ridicare probe de scris și semnătura de la martora F_______ R_____ L_______, declarație martor I____ L______, proces-verbal de recunoaștere din planșa fotografică efectuată de martora I____ L______ și planșa fotografică  aferentă,  declarație  martor P_________  R_____,  proces-verbal  de recunoaștere de pe planșa fotografică efectuată de martora P_________ R_____ și planșa fotografică aferentă, declarație martor N______ I__, declarație martor C____ V_____, declarație olografă D____ A_____, proces-verbal de ridicare probe de scris si semnătura de la D____ A_____, adresa nr. –/2017 emisă de Primăria Sector 5-Direcția Evidența Populației, adresa nr. –/2017 emisă de Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple București, adresa nr. –/2017 emisă de Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple G_____, adresa nr. –/2017 emisă de SPCLEP T_____, adresa S_______ SRL nr. xxxxxxxxxxxxx17, factura fiscală ________ nr. xxxxxxxxxxxxxx/–.2010, adresa — SRL nr. –/2017, factura fiscală _________, nr. –/2010, factura fiscală _________, nr. –/2010, adresa — SRL nr. –/2017,

      Prin încheierea de ședință din data de 02.08.2019, judecătorul de cameră preliminară în temeiul art. 346 alin. 1 C . pr. pen. a constatat legalitatea sesizării instanței dispunând începerea judecății. 

La data de –/2019 a fost depus în original acordul de mediere din data de –/2019, în cadrul Biroului de mediator  — încheiat de  inculpatul    — cu persoana vătămată —

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele: 

Potrivit dispozițiilor art. 67 din legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, încheierea unui acord de mediere constituie o cauză sui generis care înlătură răspunderea penală. 

Potrivit dispozițiilor legii 192/2006 rap la art. 23 CPP încheierea acordului de mediere poate interveni în tot cursul procesului penal până la citirea actului de sesizare al instanței, astfel cum s-a statuat prin Decizia nr. 397/2016 a Curții Constituționale. 

Astfel, se observă că  între inculpatul   C_______ V_____ și persoana vătămată  ________________ a fost încheiat Acordul de mediere din data de –/2-19 , în cadrul Biroului de mediator   — astfel cum a fost depus la dosarul instanței. 

Acordul de mediere a intervenit și a fost depus la instanță înainte de momentul citirii actului de sesizare. 

Se observă că acordul de mediere corespunde cerințelor legale, iar în cuprinsul acestuia părțile arată că doresc stingerea litigiului născut între ele. 

Prin urmare, instanța constatând că în cauză s-a invit un impediment în exercitarea în continuare a acțiunii penale reprezentat de art. 16 al 1 lit. g CPP, va dispune încetarea procesului penal, urmare a încheierii unui acord de mediere între părți. 

În baza art 275 al 1 pct 2 lit c C pr pen obligă pe  inculpatul  C_______ V_____ la plata  sumei de — lei cu titlul de cheltuieli judiciare către stat ( dintre care suma de — lei o reprezintă cheltuielile stabilite pe parcursul urmăririi penale). 

PENTRU ACESTE MOTIVE 

IN NUMELE LEGII, 

    HOTĂRĂȘTE: 

În baza art. 396 alin. (1), (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. g C. proc. pen. rap la art 244 al 1 și 2 C pen  cu aplic art 41 al 1 C pen și art 5 C pen încetează procesul penal având ca obiect săvârșirea de către inculpatul C_______ V_____ fiul lui C______ și A________, născut la data de –/1969 în orașul — jud –, cetățean român, domiciliat în ________________, CNP xxxxxxxxxxxx a infracțiunii de înșelăciune în dauna persoanei vătămate _______________ , constatând că între inculpat și persoana vătămată _______________ a fost încheiat Acordul de mediere nr. — din data de –, în cadrul Biroului de mediator —

În baza art 275 al 1 pct 2 lit c C pr pen obligă pe  inculpatul  C_______ V_____ la plata  sumei de — lei cu titlul de cheltuieli judiciare către stat ( dintre care suma de — lei o reprezintă cheltuielile stabilite pe parcursul urmăririi penale). 

Cu drept de apel în termen  de 10 zile de la comunicarea minutei. 

Pronunțată în ședință publică, astăzi, –2019.  sursa: www.rolii.ro

PLANGERE PREALABILA

PLANGERE PREALABILA

In cazul existentei unui conflict penal intre doua sau mai multe parti, actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate, la infractiunile pentru care legea prevede ca este necesara o astfel de plangere. Plangerea penala se intocmeste in scris si se depune la organul de cercetare penala (sectia de politie) sau la procuror. In legislatia penala actuala, temenul de depunere a plangerii penale prealabile s-a modificat la 3 luni, in conditiile in care Codul de procedura penala anterior prevedea un termen limitat de 2 luni de la data aflarii despre savarsirea faptei.

mediere plangere prealabila

Atat in timpul cercetarii penale cat si in timpul urmaririi penale, ajungerea partilor a un acord de mediere impiedica exercitarea actiunii penale, inlaturand astfel in totalitate raspunderea penala.

ACORDUL DE MEDIERE IN CAZUL CONFLICTELOR PENALE

ACORDUL DE MEDIERE IN CAZUL CONFLICTELOR PENALE ( PLANGERI PENALE)

Suspectul, persoana vatamata (victima infractiunii), inculpatul, partea civila si partea responsabila civilmente au dreptul de a apela la un mediator, in cazurile permise de lege (cauzele penale care privesc infractiuni pentru care retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala).

La inceputul audierii organul judiciar este obligat sa faca cunoscut acest drept partilor.

In cazul in care procedura de desfasoara inaintea procesului penal si aceasta se inchide prin impacarea partilor, persoana vatamata nu mai poate sesiza, pentru aceeasi fapta, organul de urmarire penala sau, dupa caz, instanta de judecata.

EFECTELE MEDIERII IN DOMENIUL PENAL –

PENTRU MAI MULTE INFORMATII UTILE

apasati click — AICI—

 

ARTICOLUL 16 CODUL DE PROCEDURA PENALA – MEDIEREA

Art. 16 Noul Cod de Procedură Penală Cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale Acţiunea penală

Cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale
(1) Acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă:
a) fapta nu există;
b) fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege;
c) nu există probe că o persoană a săvârşit infracţiunea;
d) există o cauză justificativă sau de neimputabilitate;
e) lipseşte plângerea prealabilă, autorizarea sau sesizarea organului competent ori o altă condiţie prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale;
f) a intervenit amnistia sau prescripţia, decesul suspectului ori al inculpatului persoană fizică sau s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoană juridică;
g) a fost retrasă plângerea prealabilă, în cazul infracţiunilor pentru care retragerea acesteia înlătură răspunderea penală, a intervenit împăcarea ori a fost încheiat un acord de mediere în condiţiile legii;
h) există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege;
i) există autoritate de lucru judecat;
j) a intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat, potrivit legii.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi j), acţiunea penală poate fi pusă în mişcare ulterior, în condiţiile prevăzute de lege.

Cum va poate ajuta procedura de mediere in

situatia particulara in care va aflati

– LINK-

EFECTELE MEDIERII – CLASARE DOSAR / INCETARE PROCES PENAL

Efectele Acordului de Mediere

Clasarea dosarului este rezultatul pe care il are un Acord de mediere incheiat intre faptuitor/inculpat si persoana vatamata intervenit in cursul urmaririi penale.

Incetarea procesului penal este rezultatul pe care il are un Acord de Mediere incheiat intre inculpat si persoana vatamata intervenit in cursul judecatii.

Efecte mediere penal in ceea ce priveste victima infractiunii

Din punct de vedere al persoanei vatamate, medierea o ajuta pe aceeasta fie sa recupereze pierderea materiala suferita, atunci cand vorbim despre un prejudiciu material, fie inlesnirea obtinerii de compensatii materiale pentru daunele morale provocate, in functie de specificul faptei si de circumstantele particulare ale cazului mediat, fie ambele la un loc.

Efecte mediere penal

In medierea conflictelor putem vorbi despre incheierea de Acorduri de Mediere si in cazul altor infractiuni decat cele pentru care retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala, astfel de Acorduri avand un rol important in individualizarea pedepselor – Acordul de recunoastere a vinovatiei.

Cum va poate ajuta procedura de mediere in

situatia particulara in care va aflati

– LINK-

ACORDUL DE MEDIERE – INCHEIEREA DE CATRE PARTI A UNUI A.M.

Incheierea unui Acord de Mediere

Acordul de Mediere dintre faptuitor si partea vatamata reprezinta alternativa retragerii plangerii penale prealabile, in cazul infractiunilor pentru care actiunea penala se pune in miscare in urma plangerii penale. Spre deosebire de actiunea de retragere a plangerii penale prealabile, prin incheierea unui Acord de Mediere in conditiile legii, partile nu isi retrag plangerea sau se impaca, ci ajung la o intelegere, care produce aceleasi efecte procesual penale ca si retragerea plangerii sau impacarea penala.

În cazul în care procedura de mediere se desfăşoară înaintea începerii procesului penal şi aceasta se închide prin soluţionarea conflictului şi încheierea unei înţelegeri (art. 56 Legea medierii) prin derogare de la dispoziţiile art. 157 alin. (3) din Codul penal (fapta atrage răspunderea penală a tuturor persoanelor fizice sau juridice care au participat la săvârşirea acesteia, chiar dacă plângerea prealabilă s-a făcut numai cu privire la una dintre acestea), fapta nu va atrage răspunderea penală pentru făptuitorul cu privire la care conflictul s-a încheiat prin mediere.

Plangerea penala este cererea prin care partea vatamata sesizeaza un organ de jurisdictie cu privire la savarsirea unei infractiuni. Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanelor vatamate, in cazul infractiunilor pentru care legea prevede ca este necesara o astfel de plangere.

Capitolul privind sesizarea organelor de urmărire penală, sectiunea plangerea prealabila – Art. 295 (1) Punerea în mişcare a acţiunii penale se face numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, în cazul infracţiunilor pentru care legea prevede că este necesară o astfel de plângere. (2) Plângerea prealabilă se adresează organului de cercetare penală sau procurorului, potrivit legii. (3) Dispoziţiile art. 289 alin. (1)-(6) şi (8) se aplică în mod corespunzător.

Plangerea prealabila este o conditie pentru punerea in miscare a actiunii penale in cazul anumitor infractiuni, prevazute expres.

NCPP a prelungit termenul in care plangerea prealabila poate fi introdusa de la 2 luni la 3 luni. In plus, un alt aspect de noutate il reprezinta momentul de la care acest termen curge. In vechea reglementare, termenul curgea de la data cand persoana vatamata a cunoscut faptuitoul, in noul cod, acest termen curge de la data cand persoana vatamta a cunoscut savarsirea faptei.

In acele situatii in care plangerea prealabila se introduce de reprezentantul legal al celui lipsit de capacitate de exercitiu, termenul de 3 luni curge de la data cand acest reprezentant a cunoscut savarsirea faptei. Daca faptuitoru este chiar reprezentantul, termenul va curge de la data numirii unui nou reprezentant.

In cazul infractiunilor flagrante, organul de cercetare penala este obligat sa constate savarsirea faptei. Dupa aceasta constatare va chema persoana vatamata si o va intreba daca doreste sa faca plangere prealabila. Daca raspunsul este negativ, va inmana actele incheite impreuna cu o propunere de clasare catre procuror. Daca raspunsul este afirmativ se va incepe urmarirea penala.

Daca plangerea prealabila a fost indreptata gresit, ea va fi totusi considerata valabila daca a fost introdusa in acel termen de 3 luni. Aceasta se va trimite la organul competent sa o primeasca pe cale aministrativa.

Daca plangerea prealabila nu este formulata in termenul de 3 luni, se va constata tardivitatea si decaderea din dreptul de a trage faptuitorul la rasundere. Toate actele incheiate precum si propunerea de clasare se vor trimite catre procuror.

In situatia in care s-au efectuat acte de urmarire penala si ulterior se descopera ca este necesara o plangere prealabila, persoana vatamata va fi chemata pentru a fi intrebata daca doreste sa faca plangere prealabila. Cercetarile vor continua daca aceasta face plangere prealabila, insa daca refuza, organul de cercetare va comunica toate actele impreuna cu o propunere de clasare catre procuror.

Acordul de mediere reprezinta vointa ambelor parti, iar efectele procesual penale ale acordului de mediere difera in functie de stadiul procesual in care se afla fapta penala comisa si de incadrarea acesteia, conform procurorului sau judecatorului.

In situatia savarsirii de fapte penale, medierea poate avea loc:

1) in termenul prevazut de lege pentru introducerea plangerii prealabile;

2) inainte de inceperea procesului penal sau a urmaririi penale;

3) dupa inceperea procesului penal sau a a urmaririi penale;

4) pe tot parcursul procesului penal pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.

Evitarea plangerii penale

Retragerea plangerii penale

Latura civila in procesele penale

Conform noii legislatii, medierea in cursul proceselor penale este posibila, in latura penala – pentru infractiunile cu privire la care este necesara plangerea prealabila sau este posibila impacarea, iar in latura civila – medierea in litgii penale este posibila in orice infractiune dar numai cu privire la pretentiile civile.

Asadar, medierea civila in procesul penal vizeaza doar actiunea civila si reprezinta o tranzactie intermediata de mediator cu privire la despagubirile pretinse pentru repararea prejudiciului cauzat prin infractiune.

Art. 23 din Noul Cod Penal statueaza la alin. (2) ca inculpatul, partea civila si partea responsabila civilmente pot incheia o tranzactie sau un acord de mediere, potrivit legii.

Faptuitorul poate apela la procedura de mediere atat in faza extrajudiciara cat si in faza judiciara, in faza judiciara procesul penal putandu-se suspenda pentru o perioada de cel mult 3 luni pentru ca partile sa poata negocia pentru a ajunge la o intelegere prin mediere.