Jurisprudenta mediere inselaciune

Înselaciunea (art.244 NCP)Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX 

R O M Â N I A 

JUDECĂTORIA SECTORULUI III BUCUREȘTI-SECTIA PENALA 

SENTINTA PENALA NR.–

Ședința publică de la  —.2019 

Instanța constituită din : 

JUDECĂTOR – D____ M______ 

GREFIER – I___ A__ D____ 

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București a fost reprezentat de procuror P______ M_________. 

        Pe rol soluționarea cauzei penale de față, privind pe inculpatul  C_______ V_____ trimis în judecată in stare de libertate , prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București nr. –/2013  din  —.2018,  sub aspectul săvârșirii in stare de recidiva postcondamnatorie  a unei infracțiuni de înșelăciune prev.de art.244 alin 1, si 2 C.pen cu aplicarea art. 41 alin 1 C.pen si art.5 C.pen 

La apelul nominal făcut în ședința publică  a raspuns pentru inculpatul C_______ V_____,aparator ales A________ A____ I_____ cu imputernicire avocatiala depusa la dosar  si din partea partii civile _______________-consilier j uridic E____ Z_____. 

           Procedura de citare este l____ îndeplinită. 

S-a făcut referatul cauzei după care: 

Instanța, constatând  că la dosarul cauzei s-a depus acordul de mediere încheiat ________________________________ si partea civila _______________ acorda cuvantul in dezbaterea cauzei 

Reprezentanta Ministerului Public având cuvântul solicita , fata de  faptul că ________________________ civila s-a încheiat acordul de mediere cu privire la infracțiunea de inselaciune in temeiul art.396/alin 6 C.p .p rap.la art.16 lit g C.p.p încetarea procesului penal. 

         Consilierul Juridic al _______________ avand cuvantul arata ca este de acord cu incetarea procesului penal 

           Aparatorul ales al inculpatului avand cuvantul, solicita instantei fata de acordul de mediere incheiat ________________________________ penal. 

INSTANȚA 

Deliberând asupra cauzei penale de fata, retine următoarele: 

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București nr. –/2013 din  –2018  inculpatul C_______ V_____ a fost trimis în judecată prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București nr. –/2013 din  –.2018 pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art. 244 alin. 1 și 2 C.p.p., cu aplic. art. 41 alin. 1 C.p.p. și art. 5 C.pen. 

          Fapta reținută în sarcina inculpatului constă în următoarele: în cursul lunii septembrie 2010, folosindu-se de numele mincinos ,,D____ A_____’’ și de calitatea mincinoasă de director general în cadrul _________________________ SRL, folosind o fotocopie falsificată a unei cărți de identitate și o fotocopie a actului constitutiv al _________________________ SRL,  inculpatul a indus în eroare pe numitul S_______ N___, în calitate de r___________ al persoanei vătămate _______________, prin prezentarea ca adevărat a faptului mincinos că dorește să desfășoare relații comerciale și că își va executa obligațiile de plată și furnizare produse, în data de –2010 a comandat de la persoana vătămată cantitatea de —– și cantitatea de —-, lăsând cu titlu de plată biletul la ordin RZ–xxxxxxx, nedatat, în valoare de — lei,  care la data de —.2010 a fost refuzat parțial la plată, iar în data de –2010, după ce anterior în cursul lunii septembrie 2018 indusese în eroare persoana vătămată cu privire la posibilitatea livrării către aceasta a unor aparate electrice, a primit de la persoana vătămată suma de — lei pentru achiziționarea pentru livrare a unui număr de —, bunuri ce nu au mai fost livrate,, producând persoanei vătămate o pagubă totală de — lei. 

Organele de urmărire penală au reținut situația de fapt în urma administrării următoarelor mijloace de probă:  declarații S______ N___, în calitate de r___________ al persoanei vătămate, proces-verbal de recunoaștere de pe planșa fotografică efectuată de numitul S______ N___ și planșa fotografică aferentă, declarație martor S______ N___, proces-verbal de recunoaștere de pe planșa fotografică efectuată de S______  N___ și plasa fotografică aferentă, declarație martor M____ M_____, proces-verbal ridicare probe de scris și semnătura de la martorul M____ M_____, procese-verbale de recunoașteri de pe planșa fotografică efectuate de martorul M____ M_____ și planșe fotografice aferente, proces-verbal din data de –.2017 privind recunoașterea de către M____ M_____ a persoanei din fotografia cărții de identitate folosite de inculpat la inducerea în eroare a persoanei vătămate și planșa fotografică aferentă, declarație martor F_______ R_____ L_______, proces-verbal de ridicare probe de scris și semnătura de la martora F_______ R_____ L_______, declarație martor I____ L______, proces-verbal de recunoaștere din planșa fotografică efectuată de martora I____ L______ și planșa fotografică  aferentă,  declarație  martor P_________  R_____,  proces-verbal  de recunoaștere de pe planșa fotografică efectuată de martora P_________ R_____ și planșa fotografică aferentă, declarație martor N______ I__, declarație martor C____ V_____, declarație olografă D____ A_____, proces-verbal de ridicare probe de scris si semnătura de la D____ A_____, adresa nr. –/2017 emisă de Primăria Sector 5-Direcția Evidența Populației, adresa nr. –/2017 emisă de Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple București, adresa nr. –/2017 emisă de Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple G_____, adresa nr. –/2017 emisă de SPCLEP T_____, adresa S_______ SRL nr. xxxxxxxxxxxxx17, factura fiscală ________ nr. xxxxxxxxxxxxxx/–.2010, adresa — SRL nr. –/2017, factura fiscală _________, nr. –/2010, factura fiscală _________, nr. –/2010, adresa — SRL nr. –/2017,

      Prin încheierea de ședință din data de 02.08.2019, judecătorul de cameră preliminară în temeiul art. 346 alin. 1 C . pr. pen. a constatat legalitatea sesizării instanței dispunând începerea judecății. 

La data de –/2019 a fost depus în original acordul de mediere din data de –/2019, în cadrul Biroului de mediator  — încheiat de  inculpatul    — cu persoana vătămată —

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele: 

Potrivit dispozițiilor art. 67 din legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, încheierea unui acord de mediere constituie o cauză sui generis care înlătură răspunderea penală. 

Potrivit dispozițiilor legii 192/2006 rap la art. 23 CPP încheierea acordului de mediere poate interveni în tot cursul procesului penal până la citirea actului de sesizare al instanței, astfel cum s-a statuat prin Decizia nr. 397/2016 a Curții Constituționale. 

Astfel, se observă că  între inculpatul   C_______ V_____ și persoana vătămată  ________________ a fost încheiat Acordul de mediere din data de –/2-19 , în cadrul Biroului de mediator   — astfel cum a fost depus la dosarul instanței. 

Acordul de mediere a intervenit și a fost depus la instanță înainte de momentul citirii actului de sesizare. 

Se observă că acordul de mediere corespunde cerințelor legale, iar în cuprinsul acestuia părțile arată că doresc stingerea litigiului născut între ele. 

Prin urmare, instanța constatând că în cauză s-a invit un impediment în exercitarea în continuare a acțiunii penale reprezentat de art. 16 al 1 lit. g CPP, va dispune încetarea procesului penal, urmare a încheierii unui acord de mediere între părți. 

În baza art 275 al 1 pct 2 lit c C pr pen obligă pe  inculpatul  C_______ V_____ la plata  sumei de — lei cu titlul de cheltuieli judiciare către stat ( dintre care suma de — lei o reprezintă cheltuielile stabilite pe parcursul urmăririi penale). 

PENTRU ACESTE MOTIVE 

IN NUMELE LEGII, 

    HOTĂRĂȘTE: 

În baza art. 396 alin. (1), (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. g C. proc. pen. rap la art 244 al 1 și 2 C pen  cu aplic art 41 al 1 C pen și art 5 C pen încetează procesul penal având ca obiect săvârșirea de către inculpatul C_______ V_____ fiul lui C______ și A________, născut la data de –/1969 în orașul — jud –, cetățean român, domiciliat în ________________, CNP xxxxxxxxxxxx a infracțiunii de înșelăciune în dauna persoanei vătămate _______________ , constatând că între inculpat și persoana vătămată _______________ a fost încheiat Acordul de mediere nr. — din data de –, în cadrul Biroului de mediator —

În baza art 275 al 1 pct 2 lit c C pr pen obligă pe  inculpatul  C_______ V_____ la plata  sumei de — lei cu titlul de cheltuieli judiciare către stat ( dintre care suma de — lei o reprezintă cheltuielile stabilite pe parcursul urmăririi penale). 

Cu drept de apel în termen  de 10 zile de la comunicarea minutei. 

Pronunțată în ședință publică, astăzi, –2019.  sursa: www.rolii.ro

INFRACTIUNI MEDIABILE / IMPACAREA PARTILOR

Infractiuni pentru care acordul de mediere – similar impacarii partilor – inlatura raspunderea penala:

Violenta in familie (art. 199 alin. 2 Cod penal)

Furtul (art. 228 Cod penal)

Furtul calificat (art. 229alin. (1), alin. (2) lit. b) şi c) Cod penal)

Furtul in scop de folosinta (art. 230 Cod penal)

Insusirea bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor (art. 243 Cod penal)

Inselaciunea (art. 244 Cod penal)

Inselaciunea privind asigurarile ( art. 245 Cod penal).

Cum va poate ajuta procedura de mediere in

situatia particulara in care va aflati

– LINK-